הגלריה של מוריה

"אף אבחנה לא תוכל לנבא
את האהבה המופלאה שתחוש
כלפי ילדך." (טארה מק'קלן)