הקמת עמותת עלה

הקמת עמותת עלה – עזר לילד המיוחד קרדיטים: מרואיין – הרב יהודה מרמורשטיין מנכ"ל עלה