שלוחות בקהילה

רשת 'עלה'  בגדרה מפעילה בתים בקהילה לבנים ולבנות בתפקוד בינוני במטרה לאפשר  בין היתר, את השתלבותם בחברה ובקהילה .