עלי – תוכנית הכנה לחיים עצמאיים

עלי – תוכנית הכנה לחיים עצמאיים

רשת 'עלה' בגדרה מפעילה בגבעת וושינגטון תוכנית ייחודית וראשונה מסוגה בישראל לשילוב צעירות בגילאי 18-25 במגורים עצמאיים, בשירות לאומי מותאם ובלימודים במדרשה תורנית.
התוכנית שמה לה למטרה לחשוף, לאמן ולהנגיש עבור הצעירות התנסות במרקם חיים נורמטיבי, תוך מתן תמיכות בהתאם לצרכים המשתנים של המשתתפות בתוכנית, ביחד עם בנות גילן.
התוכנית מכוונת לאפשר התפתחות אישית לקראת עצמאות והשתלבות בדיור בקהילה, בתעסוקה ובלימודים.