בית ספר לחינוך מיוחד 'עלה מוריה', גדרה

רשת 'עלה' מפעילה בגדרה בית ספר לחינוך מיוחד עבור תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד בינוני וקשה, וכן עבור תלמידים עם אוטיזם.

בבית הספר 8 כיתות בהן משולבים התלמידים לפי רמת תפקודם וגילם, הלמידה בבית הספר נעשית במודל המקשר בין התוכנית האישית, הכיתתית והבית-ספרית.

חזון בית הספר מבקש לממש את הפוטנציאל של כל תלמיד בהתאם ליכולותיו, לצד שיפור איכות חייו ע"י תוכנית העשרה מגוונות, ותוכנית אישית שנבנית עבור כל תלמיד ותלמיד ע"י הצוות הפדגוגי, בשילוב צוותי מקצועות הבריאות, הרפואה והסיעוד.

בבית הספר קיים שימוש נרחב בטכנולוגיה מסייעת, הכוללת כיתות חכמות ובהם אייפדים ומגוון פתרונות המאפשרים למידה, תקשורת ופנאי.