אשכול גני ילדים 'צעד ליעד', בני ברק

אשכול גני ילדים 'צעד ליעד', בני ברק

רשת 'עלה' מפעילה בבני ברק אשכול גנים לחינוך מיוחד, תחת פיקוח משרד החינוך. בגנים משולבים ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במגוון רמות תפקודיות וילדים עם אוטיזם.
הילדים משולבים בכיתות הגן בהתאם לרמות התפקוד ובחברת בני גילם, ומקבלים מענה רחב ע"י צוות מקצועי, בשילוב טיפולים של צוותי מקצועות הבריאות.
הגנים מצוידים במיטב הכלים המתקדמים והציוד הטכנולוגי החדיש ביותר, על מנת להביא לקידום הילדים ולשילובם במערכת החינוך בהמשך הדרך.