קלינאות תקשורת

קלינאות תקשורת

חלק מסל נרחב של טיפולים, עלה מפעילה קלינאי תקשורת.
הלקויות בהן מטפלים קלינאי תקשורת יכולות לנבוע מסיבות מגוונות.
קלינאי התקשורת מאבחן, נותן טיפול תרגולי והוראתי, ומתאים טכנולוגיה מסייעת כגון מכשיר שמיעה וציוד תקשורת תומכת וחליפית. מטרתו היא לאפשר תקשורת בצורה קלה ונוחה ככל האפשר ועצם כך לשפר את איכות חיי המטופל.