ספיישל אולימפיקס

האולימפיאדה המיוחדת

אחד מתוך כל 200 תינוקות בישראל נולד עם מוגבלות שכלית התפתחותית. כיום, חיים בישראל כ-40,000 בני אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית אשר חווים קשיי הסתגלות רבים, ולפעמים גם ניכור חברתי לאור האתגרים הרבים העומדים בפניהם.
לכל אדם יש זכות להגשמה עצמית – גם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ותקשורתית יכולים לחיות חיים מלאים, להגיע להישגים, ליהנות מפעילויות משותפות, לנהל אורח חיים בריא, ולקחת חלק בחוויות מעצימות אשר מעניקות תחושה של שותפות ומימוש עצמי.
עמותת עלה וארגון ספיישל אולימפיקס העולמי, חולקים תפיסת עולם דומה בנוגע לחשיבות חשיפת היכולות האדירות הטמונות באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ובצורך להביא לידי שילובם בחברה. כאשר החברה מערימה קשיים על אנשים עם מוגבלויות, כולנו מאבדים הזדמנות – אנשים עם מוגבלויות מאבדים את היכולת לחוות הצלחה, ואנו כחברה מאבדים את ההזדמנות להיות חברה מכילה ומשלבת. באמצעות תכניות ואירועי הספורט של ספיישל אולימפיקס מצליחים הספורטאים להתגבר על מחסומים וקשיים עמם הם מתמודדים מדי יום.