הוראות התקנה:

מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

צור חתימה מותאמת אישית