תוכנית מעבר חדשנית לבנות מהמגזר הדתי

תוכנית מכינה לחיים עצמאיים
לבנות עם מוגבלות בתפקוד עצמאי

(לקויות למידה, אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום)

  • התוכנית תפעל

    בשנת הלימודים הבאה במדרשת ״ אורות עציון״ בקריית החינוך גבעת וושינגטון

  • גלאים

    25-18 מהמגזר הדתי

התוכנית מציעה:


Copy of מגורים

Copy of מגורים

Copy of מגורים

מגורים

Copy of Copy of מגורים

Copy of מגורים

Copy of מגורים

לפרטים נוספים