גלריה

"אף אבחנה לא תוכל לנבא
את האהבה המופלאה שתחוש
כלפי ילדך." (טארה מק'קלן)

"הסב את פניך
לשמש ולא תחוש
בצללים."

(הלן קלר)