מרכז עלה ברחוב אברבנאל בבני ברק הוא הקמפוס המרכזי של רשת עלה הכולל מעון יום לגיל הרך, אשכול גני ילדים ובית ספר לילדים ומתבגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות בדרגות שונות.